uadepe.ru

Збірні шини розподільних пристроїв


Збірні шини розподільних пристроївНеобхідність з`єднання між собою підвідних і відвідних електроенергію ліній обумовлює застосування на станціях, підстанціях, розподільчих пристроях і пт збірних шин.

До збірних шин приєднують всі генератори або трансформатори, вводи та відходять смуги. Електронна енергія надходить на збірні шини і по ним розподіляється до окремих відходить лініях. Таким чином, збірні шини є вузловим пунктом схеми з`єднання, через який протікає вся потужність станції, підстанції або розподільного пунктів. Пошкодження або руйнування збірних шин означає припинення подачі електроенергії споживачам. Тому збірних шин приділяють серйозну увагу при проектуванні, монтажі та експлуатації електроустановок.

Найпростішою системою є так звана одиночна система шин (рис. 1), яка використовується в електроустановках малої потужності з одним джерелом живлення.

Мал. 1. Одиночна система шин

На станціях і підстанціях, що мають два і більше трансформатора або генератора, з метою збільшення надійності постачання споживачів електроенергією шини секціонуючою, т. Е. Ділять на дві, а час від часу і більше число частин. До кожної секції повинно бути приєднано по здатності рівне число генераторів або трансформаторів і ліній, що відходять (рис. 2).

Мал. 2. Одиночна система шин з міжсекційних роз`єднувачемСекціонування шин доповідає схемою величезну експлуатаційну гнучкість (при виході з роботи однієї секції шин відключається тільки частина вводів і ліній, що відходять).


Збірні шини розподільних пристроївОкремі секції шин можуть бути пов`язані між собою роз`єднувачами або вимикачами. При секціонуванні шин роз`єднувачем останній здебільшого розімкнути. При цьому обидві секції працюють окремо, і при пошкодженні однієї з секцій харчування позбавляється тільки частина споживачів. Крім того, при роздільній роботі трансформаторів знижуються струми короткого замикання на стороні вторинної напруги.

У разі пошкодження трансформатора його відключають і обидві секції з`єднують між собою раз`едіітелем, відключивши попередньо для запобігання перевантаження невідповідальні споживачі.

Допустима також робота з включеним роз`єднувачем для забезпечення рівномірного розподілу навантаження між живлять лініями. В даному випадку при аварії на одній із секцій припиняється живлення електроенергією всіх споживачів на час, потрібний для поділу секцій. У разі ж автоматичного відключення 1-го з джерел живлення 2-ий джерело буде перевантажений протягом часу, потрібного для відключення невідповідальних споживачів.

При наявності міжсекційних вимикача (рис. 3) останній може бути також при роботі замкнутим або розімкнутим.

Мал. 3. Одиночна система шин з міжсекційних вимикачем

При роботі із замкнутим вимикачем його напихають найбільшою струмовим захистом, яка автоматом відключає пошкоджену секцію. Але таке рішення не рекомендується, так як воно не дає істотних переваг у порівнянні зі схемами з міжсекційними роз`єднувачами.

Застосування міжсекційних вимикача рекомендується виключно в тих випадках, коли він вживається для автоматичного включення резервного живлення від іншого робочого джерела і при звичайній роботі електроустановки знаходиться в розімкнутому стані.

При наявності на підстанції одиночній секціонірованной системи шин резервують один одного відходять смуги слід приєднувати до різних секціях шин.

Для більшої надійності харчування і більшої зручності експлуатаційних перемикань на великих станціях і підстанціях використовують подвійну систему шин (рис. 4), яка допускається тільки при наявності відповідного обґрунтування в кожному окремо взятому випадку.

Подвійна система збірних шин

Мал. 4. Подвійна система збірних шин

При звичайній роботі електроустановки одна система шин є робочою, а інша - запасний. Обидві системи шин можуть бути пов`язані між собою шіносоедінітельним вимикачем, який дозволяє виконати перехід з однієї системи шин на іншу без перерви в подачі енергії, також може бути застосований в якості підміни будь-якого з вимикачів електроустановки. В останньому випадку лінію, з якої вимикач знятий для ремонту, приєднують до запасний системі шин і з`єднують робочу і резервну системи шин шіносоедінітельним вимикачем.

Школа для електрика

Збірні шини розподільних пристроїв
Поділися в соціальних мережах:


Схожі