uadepe.ru

Організація технічного обслуговування електрогосподарства підприємств

Основне завдання технічного обслуговування електрогосподарства промислових компаній полягає в тому, щоб не допускати виробничі простої через несправність електроустановок, підтримувати відповідну якість електроенергії і збережуть паспортні характеристики електричного обладнання протягом найбільшого часу при найменшій витраті електричної енергії та матеріалів.

При обслуговуванні електроустановок електромонтер повинен стежити за станом навантаження ліній живлення і мереж, тому що втрати електроенергії в їх пропорційні активному спротиву проводів. З метою економії електроенергії доцільно при здатності включати під навантаження запасну лінію. Це значно знижує втрати в лініях. Змінюючи число одночасно працюючих трансформаторів можна забезпечити в їх мінімум втрат. Підвищення середнього навантаження машин знижує питомі витрати електроенергії, а застосування на верстатах обмежувачів холостого ходу при міжопераційному часу 10с і більше завжди призводить до економії електроенергії. Якщо середнє навантаження електродвигуна не перевищує 45% номінальної потужності, підміна його на менш потужний електродвигун завжди доцільна.

При обслуговуванні електроустановок електромонтер повиненНа кожному підприємстві наказом (або розпорядженням) адміністрації з числа спеціально підготовленого електротехнічного персоналу (ІТП) призначається особа, яка відповідає за загальний стан експлуатації всього електрогосподарства підприємства, зазвичай цей обов`язок несе головний енергетик. Решта електротехнічний персонал підприємства несе відповідальність за дотримання ПТЕ.

Без наявності відповідного електротехнічного персоналу експлуатація електроустановок заборонена.

За правильну і безпечну експлуатацію електроустановок цехів і інших виробничих ділянок разом з основним енергетиком підприємства відповідають енергетики цих цехів і дільниць і головний інженер підприємства.

Про всіх побачених порушеннях ПТЕ і дефектах електроустановок потрібно доповідати власним начальнику, а в його відсутність керівника вищого рівня.

несправність в електроустановціУ випадках, коли несправність в електроустановці, становить небезпеку для оточуючих людей або самій установці може прибрати працівник, її виявив, він повинен це зробити негайно, а затії сповістити про це свого конкретного начальника.Усунення несправності потрібно створювати в строгому дотриманні правил техніки безпеки.

Персонал, який обслуговує електроустановки, до призначення на самостійну роботу мул при перекладі на іншу, повинен пройти виробниче навчання на робочому місці. Це відноситься і до персоналу, який має перерву в роботі вище 6 місяців. Заняття проводить досвідчений працівник зі складу електротехнічного персоналу. Після закінчення підготовки особлива комісія перевіряє знання учня по ПТЕ і безпеки праці, посадовим і експлуатаційними інструкціями, техмінімуму з обслуговування обладнання.

Персонал, який обслуговує електроустановкиПісля чого працівник з числа оперативного і оперативно-ремонтного персоналу повинен пройти стажування в якості виконуючого обов`язки по робочому місцю тривалістю більше 2-х тижнів по керівництвом досвідченого працівника. Для ремонтного персоналу це не потрібно.

Повторювану перевірку знань ПТЕ, і виробничих інструкцій проводять один раз на три роки, Потр (правила охорони праці) - раз на рік, для персоналу конкретно обслуговуючого діючі електроустановки, які проводять в їх ремонтні, електромонтажні, налагоджувальні роботи або профілактичні тести, а так же персонал, оформляє розпорядження і організує ці роботи.

Особи, які допустили порушення ПТЕ, Потр або виробничі інструкції, піддаються позачергової перевірки знань.

При незадовільну оцінку знань по ПТЕ, Потр повторну перевірку проводять в терміни, встановлені комісією, але не раніше ніж через два тижні.

Персонал, який показав незадовільні знання при третьої перевірці, переводять на іншу роботу, не пов`язану з обслуговуванням електроустановок.

Кожному працівнику, вдало пройшов перевірку, видають посвідчення з присвоєнням кваліфікаційної групи з техніки безпеки, яке дає право на сервіс електроустановок.

Допуск до самостійного чергування або самостійній роботі оформляють особливим розпорядженням по підприємству, цеху, дільниці.

На промислових підприємствах експлуатацію установок виробляють в основному на базі системи ППТОР (Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту).

Суть системи ППТОР полягає в тому, що крім щоденного догляду за електроустановками, їх через певні проміжки часу піддають плановим профілактичним оглядам, перевірок, випробувань і різним видам ремонту.

Система ППТОР дозволяє підтримувати нормальні технічні характеристики електроустановок, запобігати, частково, випадки відмов, знижувати витрати на ремонт, облагороджувати технічні властивості при планових ремонтах в результаті тієї або іншої модернізації.

За ремонтний цикл беруть період між 2-ма плановими серйозними ремонтами, а для нововведених в експлуатацію електроустановок - напрацювання від введення їх в експлуатацію до першого планового капітального ремонту. Послідовність виконання різних видів ремонту і робіт з технічного обслуговування в межах 1-го ремонтного циклу визначається його структурою. Ремонтний цикл і його структура є основою системи ППТОР і визначають всі ремонтні нормативи і економічні характеристики системи ремонтів.

Організація технічного обслуговування електрогосподарства компаній

Поділися в соціальних мережах:


Схожі