uadepe.ru

Інструкція з охорони праці для працівника насосної станції підприємства нафтопродуктозабезпечення

Інструкція з охорони праці для працівника насосної станції підприємства нафтопродуктозабезпечення

Техніка безпеки

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція передбачає основні вимоги щодо організації безпечного ведення робіт в насосних станціях (далі - "насосних") на підприємствах нафтопродуктозабезпечення.

1.2. При виконанні робіт в насосних, крім вимог, викладених у цій інструкції, повинні виконуватися також вимоги інструкцій з охорони праці при проведенні газонебезпечних і вогневих робіт, а при проведенні робіт на висоті більше 1,5 м над рівнем підлоги або перекриття працівники повинні виконувати вимоги " інструкції з охорони праці при роботі на висоті ".

1.3. До обслуговування насосного агрегату допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

1.4. При проведенні робіт в насосних, в разі порушення правил охорони праці, працівники можуть бути схильні до дії токсичних речовин, підвищеної температури, вібрації, електричного струму.

1.5. Керівник підприємства покладає технічний нагляд за експлуатацією насосних на кваліфікованого фахівця, що є відповідальним за їх безпечне обслуговування, ведення журналу експлуатації насосних агрегатів і устаткування насосних, вжиття заходів щодо усунення виявлених несправностей.

1.6. Насосна повинна бути обладнана примусовою припливно-витяжною вентиляцією, системою аварійної вентиляції, зблокованою з автоматичним газоаналізатором, стаціонарними або переносними вантажопідіймальними пристроями, системою автоматичного пожежогасіння.

1.7. У насосній повинні бути вивішені в рамках під склом інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, з експлуатації насосних агрегатів, графік планово-попереджувального ремонту агрегатів, схема обв`язки насосів і з`єднань з трубопроводами і резервуарами, схема електричної частини насосів.

1.8. Насосні повинні міститися в чистоті і порядку. Лотки і підлоги насосної повинні регулярно промиватися водою, скупчення нафтопродуктів на підлогах має усуватися. Забороняється застосовувати для миття підлог легкозаймисті нафтопродукти.

1.9. Забороняється захаращувати проходи між насосами матеріалами, обладнанням або іншими предметами.

1.10. Зберігання мастильних матеріалів в насосної допускається в кількості не більше добової потреби. Мастильний матеріал повинен зберігатися в спеціальній металевій або поліетиленовій тарі з щільно закритими кришками.

Зберігання легкозаймистих рідин в насосних не допускається.

1.11. Всі відкриті і є розташовані рухомі частини насосного обладнання повинні бути забезпечені металевими захисними огородженнями.

1.12. У темну пору приміщення насосної повинно мати освітлення не менше 150 лк.

1.13. Для місцевого освітлення в темний час доби повинні застосовуватися переносні акумуляторні світильники у вибухозахищеному виконанні напругою не вище 12 В.

Світильники включають і вимикають поза приміщенням насосної, на відстані не менше 20 м.

1.14. У приміщенні насосної забороняється користуватися відкритим вогнем і курити. Для куріння повинні бути відведені спеціально обладнані місця.

1.15. У приміщенні насосної для перекачування етильованого бензину слід зберігати запас чистого піску або тирси, обтиральних матеріалів, хлорного вапна, а також бачок з гасом для миття рук і деталей.1.16. У насосній необхідно мати комплект аварійного інструменту, запас акумуляторних ліхтарів, які повинні зберігатися в спеціальних шафах в операторної.

1.17. Вхід в приміщення насосної стороннім особам (не обслуговується установку) заборонений.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Включити припливно-витяжну вентиляцію.

2.2. Перевірити стан робочого місця, справність інструменту, пристосувань, механізмів, наявність засобів індивідуального захисту і первинних засобів пожежогасіння.

Забороняється користуватися несправним інструментом, пристосуваннями, механізмами, засобами індивідуального захисту.

2.3. Перевірити стан заземлення насосів, електродвигунів, електроапаратури, трубопроводів та іншого обладнання насосної.

Корпуси насосів, що перекачують нафтопродукти, повинні бути заземлені незалежно від заземлення електродвигунів, що знаходяться на одній рамі з насосами.

2.4. Перед проведенням ремонтних робіт, пов`язаних з розбиранням насосного агрегату або іншого обладнання насосної, необхідно відключити електроенергію за допомогою комутаційної апаратури і прибрати запобіжники, на щит управління агрегатами вивісити плакат "Не вмикати - працюють люди!", Від`єднати насос від трубопроводів закриттям засувок.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. У насосної повинна бути забезпечена надійна робота природною і примусовою припливно-витяжної вентиляції.

Забороняється пускати в роботу насосні агрегати, коли вентиляція, а також зі знятими огородженнями та запобіжними кожухами, з несправними манометрами.

3.2. При експлуатації насосних повинен бути встановлений нагляд за герметичністю насосів і трубопроводів. Підтікання нафтопродуктів через торцеві і сальникові ущільнення насосів вище допустимих нормативів, встановлених заводом-виробником, має негайно усуватися.

3.3. Всі труться насоса повинні регулярно змащувати. При мастилі не повинно бути розтікання та розбризкування мастильних матеріалів.

3.4. У разі виявлення порушень в режимі роботи насоса (шум, підвищена вібрація, перегрів підшипників, підтікання сальників, тріщини і дефекти окремих частин і т.п.) насос повинен бути зупинений.

До з`ясування і усунення несправностей робота насоса забороняється.

3.5. Температуру підшипників і сальників слід перевіряти не рідше одного разу на годину. Перегрів підшипників вище 60 ° C не допускається.

Забороняється охолодження підшипників або вала холодною водою, льодом і т.п.

3.6. При зупинці насоса для ремонту необхідно:

 • відключити електродвигун від джерела живлення і на пусковому пристрої вивісити плакат "Не вмикати - працюють люди!";
 • відключити насос від трубопроводів шляхом закриття засувок і установкою заглушок;
 • залишився продукт видалити з насоса;
 • зробити запис в журналі експлуатації із зазначенням часу зупинки агрегату для ремонту.

3.7. Розбирання і ремонт насоса повинні проводитися за розпорядженням керівника підприємства з оформленням наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки.

3.8. Ремонт насосів, що перекачують етилований бензин, допускається тільки після внутрішньої і зовнішньої промивання корпусу і всіх вузлів і деталей насоса гасом.

3.9. Після промивання корпус і деталі насоса необхідно насухо протерти обтиральним матеріалом.

3.10. При ремонті насосів та інших роботах в приміщенні насосної повинен застосовуватися інструмент, виготовлений з матеріалу, який виключає іскроутворення при ударі.

3.11. Не допускається перебування людей навпроти вибиваються або випрессовиваемих деталей.

3.12. Працівники, які користуються електричним інструментом, повинні мати групу з електробезпеки не нижче II і відповідне посвідчення.

3.13. Зміна електроламп і запобіжних ковпаків в насосних проводиться електромонтером.

3.14. Під час роботи насосних агрегатів забороняється:

 • виробляти кріплення і ремонт будь-яких деталей і устаткування, що знаходяться під тиском;
 • видаляти огорожу або окремі його частини;
 • гальмувати рухомі частини руками або за допомогою інших предметів (лом, труба і т.д.);
 • класти на гарячі частини насосів і трубопроводів обтиральний матеріал або будь-які інші предмети, просочені нафтопродуктами;
 • залишати насосний агрегат без нагляду, за відсутності коштів автоматичного контролю та сигналізації.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При експлуатації насосних можливі аварійні ситуації, в тому числі:

 • значні витоки нафтопродуктів на працюючому агрегаті;
 • раптове припинення подачі електроенергії або пара;
 • сильна вібрація насосного агрегату, перегрів і поява диму з підшипників, ущільнень, сальників в розділової стіни, загоряння;
 • підвищена загазованість.

4.2. У разі аварійної ситуації, а також при виявленні будь-якої несправності, що порушує нормальний режим роботи насоса або створює загрозу працівникам, насос повинен бути зупинений, засувки на вхідних і вихідних лініях закриті. Керівництво підприємства має бути повідомлено про аварійну зупинку насоса.

Забороняється пускати насос в роботу до усунення всіх несправностей.

4.3. При нещасному випадку потерпілому слід надати першу допомогу, викликати "Швидку допомогу", повідомити керівництву підприємства.

4.4. У разі виникнення пожежі або вибуху в приміщенні насосної, негайно зупинити всі види перекачування, викликати пожежну охорону, повідомити керівництву підприємства, діяти згідно з планом ліквідації аварій.

5. Вимоги безпеки після закінчення робіт

5.1. Після закінчення робіт в приміщенні насосної працівники, які виконували ці роботи, зобов`язані прибрати робоче місце, привести в порядок інструменти і робочі пристосування.

5.2. Промаслений обтиральний матеріал слід складати в спеціальні металеві ящики з кришками з подальшою його регенерацією або знищенням.

5.3. Після закінчення робіт з токсичними речовинами необхідно виконати вимоги особистої гігієни.

Дивіться інші статті розділу Охорона праці.

Читайте і пишіть корисні коментарі до цієї статті.

Рекомендуємо завантажити в нашій Безкоштовної технічній бібліотеці:

Поділися в соціальних мережах:


Схожі