uadepe.ru

Організація перемикань в електроустановках 0,4 10 кв розподільних мереж

Оперативне стан обладнання

Електрообладнання розподільних мереж (ліній електропередач, трансформатори, комутаційні апарати, пристрої релейного захисту та автоматики і т.д.) може перебувати в стані: роботи, ремонту, резерву, автоматичного резерву, під напругою. Зрозуміло, що оперативний стан обладнання визначається положенням комутаційних апаратів, які створені для його відключення і включення під напругу і в роботу.

Устаткування вважається які у роботі, якщо комутаційні апарати в його цінуй включені і утворена замкнута електронна ланцюг між джерелом живлення і приймачем електроенергії.
Вентильні і трубчасті розрядники, вимірювальні трансформатори та інше обладнання, агресивно (без роз`єднувачів) приєднане до джерела живлення і знаходиться під напругою, вважається які у роботі.

Якщо обладнання відключено комутаційними апаратами або расшіновано і підготовлено відповідно до вимогою Правил техніки безпеки до виконання робіт, то незалежно від виконання в ньому ремонтних робіт на цей момент воно
вважається які у ремонті.

Устаткування вважається які у резерві, якщо воно відключено комутаційними апаратами і може бути включення його в роботу за допомогою цих комутаційних апаратів вручну або за допомогою пристрою телемеханіки.

Устаткування вважається які у автоматичному резерві, якщо воно відключено комутаційними апаратами,
мають автоматичний привід на включення, і може бути введено в роботу дією автоматичних пристроїв.
Устаткування вважається що знаходяться під напругою, якщо його підключено комутаційними апаратами до джерела живлення, але не знаходиться в роботі (силовий трансформатор на холостому ходу- лінія електропередачі, включена тільки з одного боку і відключена з іншого комутаційним апаратом і т.д.).

Кожен пристрій релейного захисту та автоматики може перебувати у включеному (введеному) в роботу і відключеному (виведеному) з роботи стані.
Пристрій релейного захисту та автоматики вважається включеним в роботу, якщо вихідна ланцюг цього пристрою за допомогою пристроїв, що відключають (накладок, оперативних контактних перемичок) підключена до електромагнітам управління включає або відключає комутаційного апарату.

Пристрій релейного захисту та автоматики вважається відключеним, якщо вихідна ланцюг цього пристрою відключена за допомогою пристрою, що вимикає від електромагнітів управління комутаційного апарату.
Переклад устаткування з 1-го оперативного стану в інше відбувається в результаті оперативних перемикань, вироблених персоналом оперативно-виїзних бригад (ОВБ), також оперативно-ремонтним і іншим персоналом, допущеним до оперативної роботи.Зміна оперативного стану обладнання може статися і в результаті спрацьовування пристроїв релейного захисту та автоматики при різного роду порушення в роботі розподільних мереж.

Конфігурацією оперативного стану обладнання електроустановок
розподільних мереж в звичайному режимі роботи, також при ліквідації
аварій керує диспетчер району розподільчих мереж, в оперативному управлінні якого перебувають це обладнання та пристрої релейного захисту та автоматики.

Під оперативним управлінням тут розуміється метод управління обладнанням, при якому перемикання в електроустановках можуть виконуватися тільки за розпорядженням диспетчера
району розподільчих мереж і в послідовності, яка визначається диспетчером. І виключно в невідкладних випадках, коли зволікання зі зняттям напруги з електроустановки пов`язано із загрозою для життя людей або загрозою безпеки обладнання (наприклад, під час пожежі), оперативному персоналу дозволяється відповідно до виробничими інструкціями робити потрібні відключення обладнання, що знаходиться в оперативному управлінні диспетчера
району розподільчих мереж, без отримання його розпорядження, але з наступним повідомленням диспетчера про всіх виконаних операціях при першій же нагоді.

У ряді випадків залежно від наявності зв`язку з диспетчером району
розподільних мереж, територіального розташування електроустановок, схеми мережі і інших
критерій обладнання напругою 0,4 кВ може перебувати в оперативному управлінні майстра дільниці (або іншого персоналу, наділеного правами оперативного обслуговування) і відразу в оперативному віданні диспетчера
району розподільчих мереж.

Оперативне ведення диспетчера району розподільчих мереж - це також метод управління обладнанням, яке передано в оперативне управління персоналу нижчестоящих щаблів. Всі перемикання при такому методі управління виконуються тільки після отримання згоди (дозволу) диспетчера
району розподільчих мереж на перемикання, послідовність яких встановлюється вже самостійно тим персоналом, в управління якого передано обладнання.

Устаткування на центрах живлення, зазвичай, знаходиться в оперативному управлінні диспетчера ПЕМ. Тому відключення для ремонту і включення в роботу ліній, що живлять розподільну мережу, також перемикання, пов`язані зі зміною експлуатаційних режимів роботи обладнання на центрах живлення, виробляються під управлінням диспетчера ПЕМ. При цьому послідовність виконання операцій з відключення і включення ліній, що живлять розподільні мережі, диспетчер ПЕС за раніше погоджує з диспетчером
району розподільчих мереж, а потім вже диспетчер району розподільних
мереж дає розпорядження про перемикання на РП, РТП, ЗТП і ТП розподільних мереж «власним бажанням» підпорядкованому оперативному персоналу.

Список обладнання, що знаходиться в оперативному управлінні і в оперативному віданні диспетчера ПЕМ і диспетчера
району розподільчих мереж, також переданого в оперативне управління персоналу нижчих щаблів диспетчерського управління, встановлюються розпорядженням по ПЕС.
Таким чином, кожен елемент обладнання електроустановок розподільних мереж може перебувати в оперативному управлінні тільки 1-го особи: диспетчера ПЕМ, диспетчера
району розподільчих мереж, майстра дільниці і т.д.

Ліній електропередач (лінії зв`язку), що з`єднують мережі 2-ух суміжних району
розподільних мереж і перетинають територіальну кордон між ними, знаходяться, як правило, в оперативному управлінні диспетчера 1-го
району розподільчих мереж і в той же час - в оперативному віданні диспетчера іншого
району розподільчих мереж.

При такому методі оперативних відносин дотримується принцип централізації управління обладнанням і враховується вплив оперативних станів ліній зв`язку на режим і надійність роботи обох розподільних мереж.

Розпорядження про перемикання віддається диспетчером району розподільних
мереж оперативному персоналу безпосередньо або з використанням коштів зв`язку. Зміст розпорядження визначається диспетчером, який враховує складність завдання, надійність роботи засобів зв`язку, стан проїжджих доріг між електроустановками та інші умови, що відбиваються на виконання розпорядження.

У розпорядженні вказується мета і послідовність виконання операцій. під час перемикань
в схемах релейного захисту та автоматики іменується найменування приєднання, автоматичного пристрою і операція, яку слід виконати.
Особа, яка отримала розпорядження, має повторити його і отримати доказ в тому, що розпорядження зрозуміле їм вірно.

Такий порядок доцільний тому, що при повторенні виникає можливість обопільного контролю і своєчасного виправлення помилки, якщо вона буде допущена віддають або приймають розпорядження.

Обидва учасники оперативних переговорів повинні чітко уявляти для себе послідовність намічених операцій і усвідомлювати, що їх виконання допустимо станом схеми і режиму роботи обладнання. Режим роботи обладнання повинен, звичайно, перевірятися до початку перемикань, також в процесі їх (якщо це можливо) з тим, щоб не допустити появи обтяжених режимів роботи (перевантажень, відхилень напруги від номінального значення і т.д.).

Придбане оперативним персоналом розпорядження записується в оперативний журнал, послідовність операцій перевіряється за оперативною схемою ділянки мережі, на якій повинні бути відзначені положення комутаційних апаратів до моменту отримання розпорядження.
Зі змістом набутого розпорядження повинно бути поінформоване 2-е особа ОВБ, якщо воно бере участь в переходах.

Послідовність прийдешніх операцій не повинна викликати жодних сумнівів у осіб, які готуються до їх виконання. Забороняється оперативному персоналу приступати до виконання незрозумілого для нього розпорядження.

Як показала практика, диспетчеру району розподільчих мереж не слід відразу з видачею розпорядження про переключення давати і дозвіл на підготовку робочого місця, і допуск до роботи. Дозвіл на підготовку робочого місця і допуск до роботи повинні видаватися після повідомлення оперативного персоналу про закінчення перемикань згідно з придбаним раніше розпорядженням.

Відзначимо ще й той факт, що якщо розпорядження отримано оперативним персоналом, то він вже не може заносити в нього будь-які конфігурації, також відмовлятися від виконання, за винятком випадків, коли виконання розпорядження диспетчера загрожує життю людей і збереження обладнання. Про відмову виконати розпорядження (в зв`язку з появою і несподіваною раніше ситуацією) оперативний персонал доводить до відома диспетчера, який віддав розпорядження про перемикання.
Поділися в соціальних мережах:


Схожі