uadepe.ru

Захист сільських електричних мереж напруга 0,38 кв

Уведення трансформаторів, також повітряні смуги 0,38 кВ, що відходять від трансформаторних підстанцій 10 / 0,4 кВ (20-35 / 0,4 кВ), захищаються від к. З. автоматичними вимикачами типу АП-50, А3124, А3134, А3144, А3700 або блоками «предохраніель-вимикач» типу БПВ-31-34 з запобіжниками типу ПР2.

Захист за допомогою автоматичних вимикачів може бути виконана з вбудованими термічними електричними расцепителями, і расцепителями в нульовому проводі, також з вимикачами, що мають, не рахуючи електричного расцепителя струму, до того ж незалежний расцепитель. Захист від однофазних замикань здійснюється за допомогою струмового реле РЕ-571Т в нульовому проводі, яке діє на незалежний розчепитель автомата.

Для узгодження діяння захистів, виконаних автоматами і запобіжниками вживаються суміщені захисні властивості часу їх спрацьовування.

Досвід експлуатації показує, що запобіжник працює селективно з автоматом при дотриманні умови Iв ³ 1,2 • Iн.р. 

Для захисту силових трансформаторів з боку 10 кВ в сільських електронних мережах нерідко використовують запобіжники типу ПК. Струм плавної вставки визначають за виразом Iв = (1,5¸ 2) • Iном.
тр.

Пристрій захисту повітряних ліній 0,38 кВ типу ЗТИ-0,4

З метою збільшення чутливості захистів від к. З. в даний час П`ятигорський досвідчений завод ВО «Союзенергоавтоматіка» випускає серійно захист ЗТИ-0,4 для розподільних мереж 0,4 кВ. Пристрій створений для установки в КТП 10 / 0,4 кВ потужністю 63,100 і 160 кВА замість захисту ЗТ-0,4.

У порівнянні з пристроєм ЗТ-0,4 захист ЗТИ-0,4 володіє більш високою точністю по току і часу спрацьовування від міжфазних і однофазних на нульовий провід к.з., діє при замиканні на землю, що природно дозволяє підвищити рівень надійності та електробезпеки ліній 0,38 кВ. За даними ВНІІЕ в середньому на одного повітряної лінії 0,38 кВ відбувається два пошкодження в рік.

Захист сільських електронних мереж напруга 0,38 кВПринцип виконання захисту ЗТИ-0,4 від замикання на землю заснований на контролі величини струму замикання на землю або струму комутації та його складової в нульовому проводі і зіставленні цих величин через коефіцієнт пропорційності, тому що встановлено, що при комутації однофазних навантаження і при замиканні на землю відношення між повним струмом комутації або замикання на землю і його складової в нульовому проводі різному при комутації навантаження і при замиканні на землю.

Струм замикання на землю I3 або струм комутації Iн, при роботі ліній 0,38 кВ під навантаженням виділяються як різниця 2-ух значень струму небалансу 3-х фаз до і після появи замикання на землю (або комутації однофазних навантаження), іншими словами як приріст фазного струму небалансу 3-х фаз:

Iз (Iн) = Iф1 - Iф2 = DIф

де Iф1 = IA + IB + IC-ток небалансу 3-х фаз до замикання на землю (з. н. з.);

Iф2 = IA + IB + IC + Iз - струм небалансу 3-х фаз після з. н. з. (Комутація однофазовий навантаження).Складова цих струмів в нульовому проводі при з. н. з. (Комутація однофазовий навантаження):

Iоз (Iон) = Iо1 - Iо2 = Diо

де Iо1 - струм нульового проводу до з. н. з. (Комутація однофазовий навантаження);

Iо2 - струм нульового проводу після з. н. з. (Комутація однофазовий навантаження).

Захист сільських електронних мереж напруга 0,38 кВ

Мал. а - структурна схема захисту ЗТИ-0,4: Т - трансформатор напруги;
ТА - трансформатор струму-б - схема підключення захисту ЗТИ-0,4: QF - автоматичний виключатель- АК - пристрій ЗТІ- 0,4- HP - висновки котушки незалежного розчеплювача автомата QF

Принцип захисту від з. н. з. можна усвідомити з наступного виразу:
DIф - mн DI0 > Uп при цьому вихід схеми виробляє потрібну комутацію при DIф - mн DI0 < U>

Вихід схеми не змінює свого стану.
Головним достоїнством пристрою ЗТИ-0,4 є її нереагування на струми витоку в звичайному режимі при комутації однофазних навантаження, що істотно збільшує її чутливість.

Пристрій ЗТИ-0,4 створено для захисту трифазних чотирьох провідних повітряних ліній 0,38 кВ з глухозаземленою нейтраллю і повторними заземлювачами нульового проводу від однофазних на нульовий провід і міжфазних замикань і від замикань фаз на землю. Захист ЗТИ-0,4 розрахована для однієї смуги напругою 0,38 кВ і робочим струмом до 160 А.

Пристрій ЗТИ-0,4 має чотири струмових входу для підключення до смуги, через які проходять три фазних і нульовий дроти. ЗТИ-0,4 має затискачі для підключення незалежного розчеплювача автомата з номінальною напругою спрацьовування
110 В постійного струму, з номінальним струмом 2А.

Виносні релейні захисту від однофазних к. З. в мережах 0,38 кВ

У більшості випадків за допомогою расцепителей автоматичних вимикачів або пускачів (контактів) не вдається забезпечити потрібне швидкодія три виключенні однофазних к. З. в електроустановках напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю, доцільно використовувати виносні релейні захисту (РЗ). Досвід експлуатації показав високу надійність РЗ від однофазних к. З. з дією на відключення пускача, яка реагує на струми нульової послідовності. Струмове реле підключається до трансформатора струму нульової послідовності (ТТНП), який охоплює силовий кабель.

Виносні релейні захисту повинні діяти за допомогою расцепителя нульової напруги або незалежного розчеплювача. Якщо автомат не має расцепителя, слід використовувати схему з дією на відключення пускача. На лініях, що відходять, захищених запобіжниками, у міру потреби виконання РЗ в ланцюзі запобіжника встановлюють пускач.

Схема захисту від однофазних к. З. з впровадженням расцепителя нульової напруги наведена на малюнку.

Схема захисту від однофазних к. З.

Схема захисту від однофазних к. З .: КК1-реле електротепловое- ТА - трансформатор струму-КМ1- магнітний пускатель- QF1, QF2 - автоматичні вимикачі-FU1 - запобіжник.

При однофазних к. З. спрацьовує реле КА1 типу РТ-40, яке своїм контактом КА11 розмикає ланцюг живлення реле K.L1 типу РПУ2, реле KL1 своїм контактом розмикає ланцюг живлення розчеплювача нульової напруги. Цей расщепитель відключає вимикач струму QF1 при зниженні напруги на висновках його котушки до 0,3 Uном незалежно від діяння захисту від однофазних к. З. Наведену схему рекомендується використовувати на відхідних лініях електропередачі, для яких допустимо відключення при зовнішніх к. З.

Особлива струмовий захист нульової послідовності від однофазних к. З. на землю в мережі 0,38 кВ

Електронні мережі 0,38 кВ працюють з глухо заземленою нейтраллю трансформаторів зі схемою з`єднання обмоток D / g і g / g. На закритих трансформаторних підстанціях (ЗТП) 10 / 0,4 кВ трансформатори потужністю понад 400 кВА використовуються зі схемою з`єднання обмоток D / g.

При однофазних к. З. на землю на стороні 0,4 кВ значення струму к. з. виявляється приблизно втричі вище, ніж при такому ж к. з. за таким же трансформатором, але зі схемою з`єднання обмоток g / g. Це забезпечує більш високу чутливість як спеціальної струмового захисту нульової послідовності 0,38 кВ, так і найбільшою струмового захисту 10 кВ трансформаторів зі схемою з`єднання обмоток D / g.

Особлива струмовий захист нульової послідовності може проводитися, наприклад, включенням в нульовий провід (нейтраль) захищається трансформатора струму, до вторинної обмотці якого підключається найбільше реле струму типу РТ-40 або РТ-85.

При однофазних к. З. на стороні 0,4 кВ струм к. з. проходить по пошкодив фазі і нейтралі трансформатора, трансформується через трансформатор струму в реле струму типу РТ-40 (РТ-85) і викликає спрацьовування спеціальної струмового захисту нульової послідовності на відключення вимикача 10 кВ і автоматичного вимикача 0,4 кВ.

Цей захист має високу чутливістю до будь-яких однофазовий к. З. за трансформатором як із залізним, так і з перехідним опором в місці пошкодження. Схема спеціальної струмового захисту нульової послідовності від однофазних к. З. на землю в мережі 0,38 кВ представлена ​​на малюнку.

Схема спеціальної струмового захисту нульової послідовності від однофазних к. З. на землю в мережі 0,38 кВ

Схема спеціальної струмового захисту нульової послідовності від однофазних к. З. на землю в мережі 0,38 кВ: 1ТА, 2ТА -Трансформатори струму- АК - найбільша струмовий захист-К.А - найбільше реле струму типу РТ-40 (РТ-85) спеціальної струмового захисту-OF1, QF2- автоматичного виключателя- I ток однофазового к. з. к1-точка однофазового короткого замикання.

Цей захист рекомендується встановлювати і на трансформаторах 10 / 0,4 кВ, що захищаються з боку 10 кВ плавкими запобіжниками. При цьому вона діє лише на відключення автоматичного вимикача на стороні 0,4 кВ.

Творець: Расторгуєв В. М.

Поділися в соціальних мережах:


Схожі