uadepe.ru

Вимоги до персоналу обслуговує електроустановки

Особи, які обслуговують електронні пристрої, не зобов`язані мати захворювань або каліцтв, що заважають нормальній роботі на виробництві. Тому перед прийомом на роботу стан здоров`я встановлюється медичним оглядом.

Повторні докторські огляди повинні проводитися не рідше 1-го разу на два роки.

Всі робітники, техніки й інженери, які обслуговують електронні пристрої, проходять курс навчання з техніки безпеки і стажування на робочому місці більше 6-12 днів для набуття практичних навичок, ознайомлення з обладнанням, апаратурою та одразу вивчають правила і місцеві експлуатаційні анотації.

Їх пізнання інспектує кваліфікаційна комісія. При незадовільну оцінку пізнання працівника повторно інспектують не раніше ніж через два тижні. При повторній незадовільну оцінку працівник або проходить додатковий термін стажування, або перекладається на іншу роботу. Якщо в 3-ий раз працівник побачить незадовільні знання, його не можна допускати до обслуговування електроустановок.

Особам, які склали перевірочні іспити, привласнюють певну кваліфікаційну групу і видають іменне свідоцтво встановленої форми.

Існує 5 таких кваліфікаційних груп:

1-ша група - присвоюється після проведення ознайомчого інструктажу, який закінчується зазвичай перевіркою знань, що проводиться у вигляді усного опитування, також перевіркою набутих здібностей безпечних прийомів роботи або надання першої допомоги постраждалим від удару електричним струмом.

2-а група - може бути присвоєна працівникові тільки після його спеціального навчання за 72-годинною програмою. Після проходження курсу навчання електрик повинен навчитися фактично, використовувати набуті технічні пізнання по влаштуванню електричного обладнання та знати головні принципи його роботи.
Крім цього, він повинен чітко уявляти собі можливі наслідки ураження електричним струмом і освоїти головні прийоми безпечної роботи на струмоведучих частинах закріпленого за ним обладнання.
Здає іспит повинен, крім того, мати практичні навички надання першої долікарської допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

3-тя група - здає іспит на отримання III-ї групи допуску зобов`язаний мати досвід роботи за своєю спеціальністю в попередньої групі (від 1-го до 3-х місяців). Для отримання III-ї групи допуску працівник повинен:
1. Мати прості пізнання в електротехніці.
2. Повністю вивчити пристрій і освоїти порядок обслуговування електроустановок.
3. Знати загальні положення по техніці безпеки, правила допуску до роботи, також список особливих вимог, що пред`являються до ряду робіт.
4. Оволодіти способами безпечного проведення робіт і здійснення нагляду за роботою з електричним обладнанням.
5. Освоїти основні способи звільнення постраждалих від впливу електричного струму і вміти фактично надавати першу медичну допомогу.4-а група-для отримання IV групи допуску здає іспит повинен пропрацювати з попередньої групою допуску більше 3-6 місяців і повинен:
1. Знати електротехніку в обсязі курсу професійно-технічного училища.
2. Мати чітке уявлення про загрози роботи в електроустановках.
3. Знати основні положення Правил з охорони праці, правил експлуатації електроустановок, вимог пожежної безпеки та особливості пристрою, що обслуговується.
4. Вивчити схеми електроустановок дільниці і знати порядок проведення технічних заходів щодо забезпечення безпеки робіт.
5. Навчитися проводити всі види інструктажу і освоїти прийоми безпечного проведення робіт, уміти проводити нагляд за членами бригади під час роботи.
6. Знати методи звільнення потерпілого від електричного струму і головні прийоми надання першої допомоги.
7. Освоїти техніку навчання персоналу основних положень правил техніки безпеки і практичним здібностям надання долікарської медичної допомоги.

5-а група - для того щоб отримати V групу допуску потрібно пропрацювати з IV групою більш ніж 3-24 місяці, також:
1.Знать схеми електроустановок, обладнання та всіх технологічних виробничих процесів.
2. Вивчити правила технічної експлуатації устаткування і вимоги по пожежної безпеки в обсязі займаної посади.
3. Оволодіти прийомами безпечної організації робіт і прямого управління роботами в електроустановках.
4. Вміти добре і ясно викладати вимоги з безпеки при інструктажі працівників.
5. Вміти навчати персонал основних положень техніки безпеки, також практичним здібностям надання першої медичної допомоги.

За результатами перевірки придбаних за час навчання знань працівники отримують посвідчення встановленого зразка, в якому вказується привласнена їм група з електробезпеки.

До працівників кожної кваліфікаційної групи висувають певні вимоги, як по відношенню до стажу роботи, так і по відношенню до практичних здібностей і знань.

Так, працівники першої групи, пов`язані з обслуговуванням електронних установок, які не володіють електротехнічними знаннями і мають слабке уявлення про загрози електронного струму, проходять інструктаж при допуску до роботи.

Особи, віднесені до 2-ий кваліфікаційній групі, зобов`язані мати стаж роботи на даній установці більше 1-го місяця. Вони повинні бути обізнані з електроустановками, чітко уявляти для себе небезпеку наближення до струмоведучих частин, знати основні заходи безпеки при роботах на електричних установках, також правила подання першої допомоги потерпілим.

Електромонтери всіх спеціальностей (3-тя кваліфікаційна група) на відміну від 2-ий кваліфікаційної групи зобов`язані мати стаж роботи на електротехнічних установках більше 6 місяців. Крім вимог, що пред`являються до осіб, віднесених до 2-ої групи, вони повинні знати: загальні правила техніки безпеки, а саме правила допуску до робіт на електротехнічних установках- правила по тим видам робіт, які входять в коло їх зобов`язань- правила використання захисними засобами. Крім того, вони зобов`язані мати досвід по нагляду за працюючими в електротехнічних установках, також вміти фактично надати першу допомогу постраждалим.

Від однієї кваліфікаційної категорії до іншої розширюється коло вимог до практичних здібностям працівників і до обсягу їх теоретичних знань. Так, особи, віднесені до четвертої кваліфікаційної групи, зобов`язані мати стаж роботи понад 1-го року і мати знання з електротехніки в обсязі техмінімуму. Вони повинні також знати електронні установки за схемами і в натурі.

Майстри, техніки й інженери, які мають закінчену технічну освіту, і практики, що виробляють електророботи, головні механіки та інженери-електрики (5-а кваліфікаційна група) зобов`язані мати стаж роботи в електронних пристроях більше 5 років для практиків і більше 6 місяців для осіб із закінченою середнім і вищою технічною освітою.

Особи цієї групи повинні добре знати Правила випробування захисних засобів, які використовуються в електроустановках, використання ними, мати чітке уявлення про те, чим викликане те або інше вимога правил, вміти організувати безпечне виробництво робіт і вести нагляд за ними.

Всі категорії робітників, техніків і інженерів (починаючи з 2-ї кваліфікаційної групи), які обслуговують електронні установки, раз на рік повинні проходити перевірку знань правил безпеки. Особи ж, які не витримали випробувань за правилами техніки безпеки, вдруге піддаються перевірці, тому що без пізнання правил техніки безпеки вони не можуть займати відповідну посаду.

Інженерно-технічні працівники, за винятком осіб оперативного персоналу, проходять перевірку один раз на два роки.

При виявленні порушень правил безпеки кожен працівник повинен сказати вищим особам про це, а також про всі дефекти, які становлять небезпеку для життя людей.

Коли несправність в електроустановці, що представляє небезпеку для оточуючих людей або самої установки, може бути усунена працівником, її виявили, він повинен це зробити негайно, а потім сповістити про несправність конкретного керівника.

Розпорядження, що суперечать правилам техніки безпеки, робити категорично заборонено.

Винних у порушенні правил техніки безпеки піддають дисциплінарним стягненням.

Одним із заходів дисциплінарного стягнення є зниження в посаді. При цьому відповідно знижують також кваліфікаційну групу по техніці безпеки. При відновленні кваліфікаційної групи після закінчення терміну стягнення знову проводять перевірку знань з правил техніки безпеки.

Посадових осіб, винних у порушенні правил техніки безпеки, техно інспекція залучає до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Поділися в соціальних мережах:


Схожі