uadepe.ru

Посадова інструкція для електрослюсаря

Супров.1. Загальні положення
1.1. До виконання зобов`язань електрика допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчені безпечним способам роботи, що мають відповідне посвідчення, також пройшли повторну перевірку знань відповідно до групи допуску. Повторна перевірка знань слюсарів електриків проводиться комісією підприємства в наступних випадках:
часом один раз в 12 місяців;
при порушенні анотації, Правил ТБ і ТЕ;
1.2. Електрик в своїй роботі підпорядковується відповідальному за електрогосподарство (начальнику району, його заступнику).
1.3. До початку самостійної роботи електрик повинен пройти інструктаж на робочому місці з охорони праці і ТБ.
1.4. Для практичного дослідження безпечних умов роботи проходить 2-х тижневе дублювання.
2 Електрик повинен знати:
пристрій, призначення і принцип роботи всього закріпленого за ним електричного обладнання та схем живлення;
струмові навантаження власних споживачів і режим їх роботи;
правила ТБ і ТЕ, виробничі і посадові інструкції і суворо виконувати їх.
3 Електрик повинен:
3.1. Забезпечити нормальну економну роботу всього електричного обладнання.
3.2. Один раз в зміну створювати огляд електричного обладнання, звертаючи увагу на нагрівання і стан контактів, надійність заземлення, стан електропроводки, чистоту в ел. щитах. Про всі зауваження доповідати начальнику району та відповідального за електрогосподарство.
3.3. Результати оглядів фіксувати в оперативному журналі.
3.4. Проводити монтажні роботи на електричному обладнанні.
3.5. Під час експлуатації, проведення поточних, середніх і серйозних ремонтів, управлятися виробничими інструкціями і інструкціями заводу-виготовлювача.
3.6. Погоджувати з начальством району і оператором, відповідальним за ел. господарство всі операції, пов`язані з відключенням технологічного обладнання, крім аварійних випадків.
3.7. Приступивши до роботи:
ознайомитися зі станом обладнання, схемою та режимом роботи устаткування на своїй ділянці методом особистого огляду;
отримати відомості від оператора котельної про обладнання, за яким потрібно вести спостереження для попередження аварій або проблем, і про обладнання, що знаходиться в ремонті або в резерві.
3.8. Електрик є особою відповідальною за правила обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на дорученій йому ділянці.
3.9. Електрик повинен вести надійний і економний режим роботи обладнання.
3.10. Створення ремонтних робіт дозволяється тільки після виконання організаційно-технічних заходів, з використанням справних і випробуваних захисних засобів.

4. ЕЛЕКТРИК НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Електрик несе відповідальність за справний стан електричного обладнання.
4.2. За порушення інструкцій, що відносяться до виконуваної ним роботи в порядку встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства і Законодавством РФ.
4.3. За невиконання розпоряджень Адміністрації району.
Вимоги істинної анотації обов`язкові для всіх електрослюсарів району.

Поділися в соціальних мережах:


Схожі