uadepe.ru

Електротехніка та електроніка

електротехніка та електроніка«Електротехніка та електроніка» є загально-навчальною дисципліною для студентів, які навчаються за неелектротехнічних спеціальностей середнього професійної освіти. Під електротехнікою розуміється галузь науки і техніки, що використовує електронні і магнітні явища для практичних цілей. Складовою частиною електротехніки є електроніка, яка використовує для створення різних систем процеси в напівпровідникових і електровакуумних пристроях.
За призначенням електротехніка і електроніка поділяються на три основні напрями: енергетичне, технологічне та інформаційне. 1-е напрямок пов`язаний з отриманням, розподілом і перетворенням електричної енергії. 2-е напрямок вживає електронні і магнітні явища для різних технологічних процесів (зварювання, плавка, електроліз, сушка, сепарація різних матеріалів і ін.). Третій напрям пов`язаний зі створенням і впровадженням різних систем управління, обчислювальної техніки і зв`язку. Відповідно до зазначеними напрямками в курсі «Електротехніка та електроніка» вивчаються загальні закономірності електричних процесів в різних електронних і магнітних ланцюгах, пристрої для отримання (генератори) і перетворення (електродвигуни та електропривод) електричної енергії в механічну, пристрої для перетворення характеристик переданої електричної енергії - роду струму, частоти і величини напруги і струму (випрямлячі, трансформатори та ін.), також загальні принципи передачі та розподілу електронної ен ергіі. Крім того, розглядаються механізми роботи інформаційно-ізмерітедьних, електричних і мікроелектронних пристроїв і систем (електровимірювальних та напівпровідникових пристроїв, систем індикації інформації, інтегральних мікросхем, підсилювачів і генераторів).

Значення курсу «Електротехніка та електроніка» для студентів середнього професійної освіти обгрунтовано винятковою роллю, яку відіграє електронна енергія в житті сучасного суспільства. Дійсно, в даний час неможливо уявити собі будь-яку гілку суспільного виробництва, де б не використовувалася електронна енергія. Без електрифікації немислимі індустрія, сільське господарство і побут. Навіть в таких областях, як геологія, медицина, біологія, астрономія та інші, передові досягнення ґрунтуються на базі електронної енергії. Величезне значення електричної енергії в житті сучасного суспільства пояснюється цілою низкою її переваг перед іншими видами енергії. Головна перевага електронної енергії полягає в її універсальності - вона порівняно легко перетворюється в інші види енергії: механічну, термічну, променисту, хім - і навпаки. Крім того, її можна передавати на великі відстані при порівняно невеликих втратах. Тому для того щоб стати справжнім професіоналом у своїй справі: механіком, технологом або будівельником, - слід знати основні положення дисципліни «Електротехніка та електроніка», які базуються на курсах фізики, арифметики і механіки, і вміти на практиці добре використовувати електротехнічні та електричні пристрої.

Поділися в соціальних мережах:


Схожі