uadepe.ru

Захисні заходи в електроустановках

Захисні заходи електробезпеки в електроустановках

Електробезпека діючих електроустановок повинна забезпечуватися виконанням організаційних і технічних заходів, також застосуванням технічних методів і засобів захисту. Організаційні заходи включають: допуск до роботи в діючих електроустановках осіб, які пройшли інструктаж і навчання безпечним способам купа, перевірку знань правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади стосовно до виконуваної роботи з присвоєнням відповідної кваліфікаційної групи по електробезопасності- призначення осіб, відповідальних за організацію та влитися безпеку виробництва робіт- оформлення наряду або розпорядження на створення робіт- складання списку робіт,
виконуються в порядку поточної експлуатації-втілення допуску до проведення робіт- компанію нагляду за проведенням робіт-оформлення перерв в роботі, перекладів на інші робочі місця, закінчення роботи-встановлення оптимальних режимів праці.Технічні заходи при проведенні робіт в діючих електроустановках зі зняттям напруги включають: відключення електроустановки (частини установки) від джерела живлення електроенергіей- механічне замикання приводів відключених комутаційних аппаратов- зняття предохранітелей- від`єднання блокувань і кінців живильних ліній і інші діяння, що виключають невірну подачу напруги до місця роботи- перевірку відсутності напруги-заземлення відключених струмопровідних частин (включенням заземлювальних ножів, накладенням переносних заземлюючих пристроїв) - обгородження залишаються під напругою струмоведучих частин, до яких в процесі роботи можна доторкнутися або наблизитися на неприпустиме расстояніе- установку символів і плакатів безпеки-обгородження робочого місця (або струмоведучих частин) і установку символів безпеки-безпечне розміщення працюючих і застосовуються пристроїв, пристроїв і пристосувань.

Організаційні та технічні заходи при виконанні роботи на перебувають під напругою струмоведучих частинах або поблизу їх включають: виконання робіт за нарядом більш ніж 2-ма особами-безперервний нагляд за які виконують роботу-застосування електрозахисних обгородження і коштів-ізолювання робочого місця-безпечне розміщення працюючих і застосовуються пристроїв і пристосувань.

Забезпечення електробезпеки технічними методами і засобами має досягатися застосуванням: захисного заземлення, занулення, захисного відключення, вирівнювання потенціалу, захисного шунтування, малого напруги, поділу мережі, ізоляції струмоведучих частин (робочої, додаткової, подвійний), компенсації струмів замикання на землю, ізолювання робочого місця , електрозахисних засобів (основних та додаткових).

Технічні методи і засоби захисту використовують окремо або в їх поєднанні так, щоб забезпечувалася кращий захист.

Технічні методи і засоби захисту, що забезпечують електробезпеку, повинні встановлюватися з урахуванням: номінального напруги-роду і частоти струму електроустановкі- методу електропостачання (від стаціонарної мережі, від автономного джерела живлення електроенергією) - режиму нейтрали (середньої точки) джерела живлення електроенергіей- виду виконання ( стаціонарні, пересувні, переносні) - критерій зовнішньої середовища-здатності зняття напруги з струмоведучих частин, на яких або поблизу яких повинна проводитися робота-вдачі ве роятно дотику людини до елементів ланцюга струму-здатності наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, на відстань менше допустимого або попадання в зону розтікання струму-видів робіт (установка, налагодження, випробування і т.п.).

Поділися в соціальних мережах:


Схожі