uadepe.ru

Тест Оптика Віддзеркалення світла

Тест. Оптика. віддзеркалення світла

Тест. Оптика. Віддзеркалення світла.

I варіант.

1. З перерахованих нижче тел виберіть тіло, що є природним джерелом світла

1) телевізор 2) дзеркало 3) Місяць 4) Сонце

2. Кут падіння світлового променя дорівнює 300. Кут відбиття світлового променя дорівнює:

1) 0

3. При сонячному затемненні на Землі утворюється тінь і півтінь від Місяця. Що бачить людина, що знаходиться в тіні в точці А?

1) людина бачить світиться диск Сонця повністю

2) людина не бачить світиться диска Сонця зовсім

3) людина бачить тільки верхню частину світиться диска Сонця (К)

4) людина бачить краю світиться диска Сонця (К і М)

4. Яка з точок на малюнку є зображенням точкіS в плоскому дзеркалі?

1) точка 1

2) точки 2 і 5

3) точка 3

4) точка 4

5. Непрозорий коло висвітлюється точковим джерелом світла і відкидає круглу тінь на екран. Визначте діаметр тіні, якщо діаметр кола 0,1 м. Відстань від джерела світла до кола в 3 рази менше, ніж відстань до екрану.

1) 0,03м 2) 0,1м 3) 0,3 4) 3м

6. Сонце знаходиться над горизонтом на висоті 450. Визначте довжину тіні, яку відкидає вертикально стоїть жердину висотою 1 м.1) м 4) м

7. До стелі кімнати висотою 4 м прикріплена люмінесцентна лампа довжиною 2 м. На висоті 2 м від підлоги паралельно йому розташований круглий непрозорий диск діаметром 2 м. Центр лампи і центр диска лежать на одній вертикалі. Знайдіть мінімальний лінійний розмір тіні.

8. Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут відбиття дорівнює 120. Кут між падаючим променем і дзеркалом

1) 0

9. Кут падіння світла на горизонтально розташоване плоске дзеркало дорівнює 300. Яким буде кут відбиття світла, якщо повернути дзеркало на 100 так, як показано на малюнку?

1) 400

2) 300

3) 200

4) 100

10. Яка частина зображення стрілки в дзеркалі видно оку?

1) вся стрілка

2)% img src = "https://pandia.ru/%3E%3C/p%3E%0D%0A%3Cp%3E3)" /%

4) стрілка, хоч я знаю взагалі

II варіант.

1. Яке з названих нижче явищ пояснюється прямолінійним поширенням світла?

3) веселка 4) тінь від дерева

2. На малюнку зображено хід відбитого променя. На якому з варіантів правильно побудований падаючий промінь?

1) на малюнку 1

2) на малюнку 2

3) на малюнку 3

4) на малюнку 4

3. При сонячному затемненні на Землі утворюється тінь і півтінь від Місяця. Що бачить людина, що знаходиться в півтіні в точці В?

1) людина бачить світиться диск Сонця повністю

2) людина не бачить світиться диска Сонця зовсім

3) людина бачить тільки верхню частину світиться диска Сонця (М)

4) людина бачить краю світиться диска Сонця (М і К)

4. На малюнку показаний предмет MN і плоске дзеркало. Яке із зображень предмета є вірним?

1) на малюнку 1

2) на малюнку 2

3) на малюнку 3

4) на малюнку 4

5. Предмет, освітлений маленької лампочкою, відкидає тінь на стіну. Висота предмета 0,07 м, висота його тіні 0,7 м. Відстань від лампочки до предмета менше, ніж від лампочки до стіни в

1) 7 разів 2) 9 разразраз

6. Маленька лампочка в непрозорому конусоподібному абажурі висвітлює стіл. Лампочка розташована в вершині конуса на висоті 1 м над поверхнею столу-кут при вершині конуса дорівнює 600. Який радіус освітленого кола на столі?

1) м 4) м

7. До стелі кімнати висотою 4 м прикріплена люмінесцентна лампа довжиною 2 м. На висоті 2 м від підлоги паралельно йому розташований круглий непрозорий диск діаметром 2 м. Центр лампи і центр диска лежать на одній вертикалі. Знайдіть мінімальний лінійний розмір тіні.

8. Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут між падаючим і відбитим променями дорівнює 300. Кут між відбитим променем і дзеркалом дорівнює

1) 00

9. Кут падіння світла на горизонтально розташоване плоске дзеркало дорівнює 300. Яким буде кут відбиття світла, якщо повернути дзеркало на 100 так, як показано на малюнку?

10. При якому з перелічених нижче переміщень дзеркала спостерігач побачить стрілку в дзеркалі цілком?

1) стрілка вже видно оку повністю

Поділися в соціальних мережах:


Схожі